پوچ دات آی آر

  • کانال تلگرام پوچ دات آی آر


0

ﻣــﻦ ﯾِـــﻪ ﻣِــــﻬــــﺮ ﻣـــﺎﻫــﯿـــﻢ

ﻣــﻦ ﯾِـــﻪ ﻣِــــﻬــــﺮ ﻣـــﺎﻫــﯿـــﻢ … ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ … ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﻢ، ﺍﻣﺎ … ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫم ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ …

0

مــــهــــر مـــاهیست دیگر

♥ مــــهــــر ♥ مـــاهیست دیگر شاید همیشه سکوت کند امـــا حرف هایش را در نگـــــاهش می ریزد دلتنـــگی قسمتی از قلبـــش است و صبــــــــر تکـــه ای از روحــش ♥ مــــهــــر ♥ مـــاهیست دیگر در خودش می ریزد چیــــزی به کسی نمی گوید دوست دارد وقت اشک ریختن تنها باشد ♥ مــــهــــر ♥ مـــاهیست دیگر خلاصـــــه ی همـــه ی دنیا…

0

مهر ماهی که باشی

مهر ماهی که باشی، بی آنکه بخــواهی! تمام حرکاتت خـــاص ميشود!… نگــــاهت… دوست داشتنت… سکـــوت و کلامــت… احســـاس و مهــــربانی ات… صبــــوری و تحملت… حتي، غــــرور و لجبـــازي هايت هم جـــذابيـــتي خـــاص دارد…. . . به همین شیرینی…

0

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﺴﺖ

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﺴﺖ ؟؟!!!!… *ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺴﺖ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ … … *ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﻮﺭﺯﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! * ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ … *ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻟﺠﺒﺎﺯ ! *ﻣﺪﺍﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ … ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ . *ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ! *ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! * ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ...

0

زن متولد مهر یعنی

زن متولد مهر یعنی ایستادگی . زن متولد مهر یعنی صبر زن متولد مهر یعنی شهامت زن متولد مهر یعنی لطافت زن متولد مهر یعنی از خود گذشتگی… کمترین آرزویم این است : هرگز با چشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی بانوی ماه من…

0

پاییزدر راه است

پاییزدر راه است… گویند فصلی ست… پر از اندوه… پر از بی رنگی… اما من که زاده این فصلم پاییز را اینگونه میبینم…… فصلی ست… پر از نشاط … سر تا سر رنگ… آغاز زندگی… پر از دوست داشتن… پر از مهر… پر از وفا آری پاییز فصل مهر ورزیدن است…

0

دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــر

اِی دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــر سرت را بالا بگیر تمامِ زیبایی هاى وجودت را به دنیا نشان بده تو زاده ى مـــاهِ مِــــهـــــری می دانی …… این کم مقامی نیست اینکه بتوانی بی منت عاشق باشی اینکه آغوشت امن ترین منزلگاهِ خستگی هایِ یک مرد می تواند باشد اینکه چشمانت هرچقدرهم که بخواهی نشان بدهی … سنگی !!! باز هم فاش می کندمهربانیت را تو دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــری عاشق که می شوی از خنده هایت از نگاهت پیدا می شود و این معجزه است که برایِ داشتنش مرد می خواهد … مجنون می خواهد …

0

متولد ماه مهر

متولد ماه مهر برای به دست آوردن هرچیزی تو زندگی می جنگه…. هیچ وقت به برد و باختش فکر نمیکنه….. چون میدونه چیزی که میخواد ارزش جنگ رو داره ……. ترس از باخت شانس بردنو از آدم میگیره… متولد مهر و آزار نده با حرف هات درباره ی شکستش …. متولد ماه مهر گاهی میبازه اما زمان لازم داره تا شروع کنه واسه دوباره جنگیدن…واسه یه شروع تازه …  

0

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺧﺮﺍﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. … ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ . ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺘﯿﻦ , ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ …ﺟﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ...

0

مهر

خدایا جای سوره ای به نام ::::مهر :::: در قرآنت خالیست… که اینگونه آغاز میگردد :… و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت ………

0

ماه مهر

ماه مهر فصلش پاییز الفبای عشق را حرف به حرف … برای من تفسیر می کند گرچه عشق یک هجا بیشتر نیست…

0

ترجیحا مهر ماهی

دلم پــــاييز ميخواهد ترجيحا مهر مـــاه بــــاران هم ببارد و تنهايى . دلم قدم زدن ميخواهد… از اينجا تـــا خود بى رمقى تـــا جـــايى كه نـــايى بـــراى ادامه نماند تـــا اوج لمس رنگ بـــرگ ها تـــا نهايت استشمام خوشبوترين عطر جهان لا به لاى درختان نيمه برهنه ى نم خورده … دلم بدجور بى تـــاب پـــاييز است فصل من ، زودتر بيا !

0

زیبایی پاییز

زیبایی پاییز به برگ ریزش نیست، به آب و رنگش نیست … به “مهر” یه که تو دلش داره … این “مهر” تو دل تمام هم قدم های فصل برگ ریز هست … ولی بیشتر از همه، تو وجود اونایی که با آغاز برگ ریز زندگیشون آغاز شد !… این پاییز … این برگ ریز … این شروع دوباره …

0

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎ

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎ … ﻣﻬﺮﻩ ﻣﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ … ﺻﺒﻮﺭﻥ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘﯽ !… ﺩﺭﺩﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﻫﻤﺴﺖ … ﺧﻮﺵ ﻓﮑﺮﻥ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻮﻉ ﻫﺴﺘند ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﭘﺴند ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﺷﺸﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﭘﺮ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺒﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺧﻮﺵ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻦ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻨﻔﺮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭ...

0

من از تبار مـهــرم

من از تبار مـهــرم … از نسل مــیــزان، صمیمی و گرم … چون عنصر وجودیم از هـوای پــاک است و ستارۀ حاکمم ونوس … احساس پاک و خالصی دارم که هیچگاه نمی میرد سمبل وجودم ” ترازو” و ” اعتدال ” نمادم است

0

مهر ماهی

خيلى سخت است درک کردن مهر ماهى… يه مهر ماهى غــ ـــم هايـــــ ـش را … خودش ميـــ ــداند و دلش … همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهايش را ميبينند ؛ حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورند … بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش … بخاطر خنده هايـــــــ ــــــــ ــــش … و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز يه مهر ماهى نميــ ـــداند حرف مرا.. که چقدر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسد … از باخـــــــــ ــــــــتن … از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بي حاصلش … از يــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش … از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــي …………………. از يخ زدن نه بخاطر سرما فقط بخاطر...

0

زن مهر ماهی

زن مهر ماهى را باید با اشتیاق کشف کرد….. زن مهر ماهى را باید بو کرد باید روحش را استشمام کرد و نفس کشید … زن مهر ماهى را باید دوست داشت باید در آغوش گرفت و فشرد باید تماشایش کرد ، گونه هایش را لمس کرد قوس ِ کمرش را دست کشید ستون فقراتش را با انگشت بازی کرد موهایش را پشت گوش انداخت به زن مهر ماهى باید گل داد باید بی بهانه از لبانش بوسه گرفت ظرافتش را باید نشکست زن مهر ماهى را باید با اشتیاق کشف کرد…..  

0

باران برای تو می‌بار مهر ماهى

باران برای تو می‌بار مهر ماهى این برگ‌های زرد به خاطر پاییز نیست که از شاخه می‌افتند قرار است تو از این کوچه بگذری و آن‌ها پیشی می‌گیرند از یک‌دیگر برای فرش کردنِ مسیرت… گنجشک‌ها از روی عادت نمی‌خوانند، سرودی دسته‌جمعی را تمرین می‌کنند برای خوش‌آمد گفتن به تو… باران برای تو می‌بارد مهر ماهى و رنگین‌کمان ـ ایستاده بر پنجه‌ی پاهایش ـ سرک کشیده از پسِ کوه تا رسیدن تو را تماشا کند. نسیم هم مُدام می‌رود و بازمی‌گردد با رؤیای گذر از درزِ روسری و دزدیدن عطرِ موهایت! زمین و عقربه‌ی ساعت‌ها برای تو می‌گردند و من به...

0

من خود زاده ی پاییزم

من عاشق پاییزمبخاطره تمام زیبایی هایش بخاطره ۳رنگ محدودش بخاطره شب های طولانی وسردش بخاطره پرسه های شبانه اش بخاطره بوی نم نم بارانش بخاطره فصل غم شناخته شدنش بخاطره خاطرات پاییزیم بخاطره دوباره اغاز شدنم بخاطره نزدیک شدن به پایانم بخاطر اولین گریه هایم بخاطره اولین خنده هایم اری من خود زاده ی پاییزم….

0

مــاه مـــهـــر ست دیگر

متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر… شاید همیشه سکوت کند ، اما… اما حرفهایش را در نگاهش می ریزد… دلتنگی، قسمتی از قلبش است… و صبر ، تکه ای از روحش… متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر… عواطف و احساساتش رو در خودش می ریزد… چیزی به کسی نمیگوید… دوست دارد وقت اشک ریختن تنها باشد… متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر فرمانروای احساسات…